Haber

AK Parti seçim beyannamesini açıkladı: 5 madde dikkat çekti

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili Genel Seçimleri yaklaşırken gözler AK Parti’nin seçim beyannamesine çevrildi.

Seçim beyannamesi hazırlıkları, partinin 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasının ardından sona erdi.

14 Mayıs seçimlerine bir ay kala AK Parti seçim beyannamesini yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için tarihi değeri olan ekonomiden yapay zekaya, adalet sisteminden sağlıkta yapılacak değişikliklere, eğitimden gençlere verilen müjdelere kadar birçok konunun yer aldığı bildiriyi açıkladı.

Milletler Topluluğu’nun seçim vaatleri belli oldu.

“Doğru adımlarla devam edin”

Adalet ve Kalkınma Partisi “Doğru adımlarla devam” sloganını kullanacaktır.

Bildiri açıklanırken her alanda yapılması gerekenler birer birer sıralandı.

5 unsur öne çıkıyor

Onlarca unsurun açıklandığı açıklamada özellikle 5 konu en çok konuşulan vaatler arasında yer aldı.

Yayınlanan bildiride dikkat çeken 5 unsur ise şöyle:

Genel girişte görüşmenin kaldırılması

Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanması

Yeni evli çiftler için 2 yıl ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi

Ev hanımlarına emeklilikte kolaylık sağlanması

Ankara-İstanbul ortasında hızlı tren sınırı kurulması

481 sayfa ve 6 bölümden oluşan metinde şu sözler yer alıyor:

Aile, bayan ve çocuk

SosyalAvantajlardan yararlanma koşullarını standartlaştıracağız.

Annelerin yanı sıra babaların da esnek çalışma olanaklarını yaygınlaştıracağız.

Kadın ve erkek arasındaki evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zarar verici eğilimlere karşı önlem alacağız.

Ülkemizin dinamik nüfus yapısını korumak amacıyla doğurganlık hızını nüfus yenileme hızının üzerinde tutacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz.

Erken yaşta evliliğe ve kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz.

İş ve aile hayatını uyumlu hale getirecek politika ve uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz.

Kadınların iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında yer almalarını teşvik edecek, finansal kaynaklara ve kooperatiflere erişim yoluyla kadın girişimciliğini güçlendireceğiz.

Çocuk bakıcılığı mesleğinin resmileşmesini ve profesyonelleşmesini destekleyeceğiz.

Hem çalışmak hem de çocuklarına bakmak isteyen kadınlar için uzaktan çalışma/kısmi çalışma gibi alternatif çalışma olanaklarını artıracağız.

çalışanlar için düzenlemeler

Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona boğmayacağız ve önümüzdeki dönemde çalışan ve emeklilerimizin taban fiyatın yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla sosyal yardım hissesi almalarını sağlayacağız.

Hakkını ter kurumadan vermek ilkesiyle tüm çalışanlarımıza kaliteli ve garantili bir çalışma hayatı sunmayı taahhüt ederiz.

Pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendireceğiz ve işsizlik sigortası fonlarından yararlanma kurallarını kolaylaştıracağız.

Hayata geçirdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği reformunu kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Kayıt dışılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yönlendirmeye ve istekli uyuma öncelik vereceğiz ve risk bazlı kontrol kapasitemizi daha da etkinleştireceğiz.

Mevsimlik tarım işçileri gibi kümelere özel sosyal sigorta programları oluşturacağız ve sosyal güvence kapsamını en üst düzeye çıkaracağız.

ekonomi

Büyüme ve istihdam dostu politikalarımızı sürdürürken, enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele etmeye ve enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeye devam edeceğiz.

Finansal araçları daha da geliştirerek TL tasarruflarını artıracağız.

Para, finans, gelirler ve mali şube politikalarında daha güçlü koordinasyon sağlayacağız.

Tarımsal üretimi, verimliliği ve lojistik planlamayı daha da güçlendirecek, gıda arz güvenliğini sağlayacak ve gıda fiyatlarındaki oynaklığı önleyeceğiz.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik politikalarımıza paralel olarak vatandaşlarımıza yansıyan elektrik maliyetlerini azaltacak bir yaklaşım sergileyeceğiz.

Enflasyonun dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldıracak politikalara hız vereceğiz.

Dar gelirli vatandaşlarımızın harcama kompozisyonunda değerli bir yeri olan kira harcamalarını azaltmak için sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edeceğiz.

Yönetilen yönlü fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenerek enflasyondaki atalet azaltılacaktır.

Piyasalarda rekabeti bozan yapı ve davranışlar daha yakından izlenecek ve uluslararası rekabet hukuku standartları çerçevesinde etkin önlemler alınacaktır.

Dijital dünya ve yapay zeka

Türkiye’nin Yüzyılı Dijitalin Yüzyılı Olacak. Bu yüzyılda dijital devlet, siber güvenlik, büyük veri ve yapay zeka, blockchain gibi yenilikçi dijital teknolojilerde yapacağımız atılımlarla ülkemizi Dijital Türkiye hedefine ulaştıracağız.

Yapay Zeka Stratejimiz ile yapay zekanın GSYH’ye katkısını yüzde 5’in üzerine çıkaracağız.

Yapay Zeka alanında 50.000 kişiye istihdam sağlayacak, lisansüstü düzeyde 10.000 mezun sayısına ulaşacak ve Türkiye’nin uluslararası yapay zeka endeksleri sıralamasında ilk 20 ülke arasında yer almasını sağlayacağız.

Yerli yapay zeka dil modellerimizi geliştireceğiz.

Ülkemizi dijital dönüşümle ilgili uluslararası endekslerde ilk 10’a taşıyacağız.

Teknoloji ve uzay faaliyetleri

Hızlı şarj teknolojileri, yoğun güç tüketen pil hücresi teknolojileri, havayolu taşımacılığına alternatif ulaşım sistemleri ve tam otonom (sürücüsüz) mobilite sistemlerinde öncü bir ülke olacağız.

Türkiye’yi yeni nesil elektrikli otomobil üssü yapma hedefimiz doğrultusunda yerli otomobilimiz TOGG’un seri üretimini yıllar içinde artırarak 2030’da 1 milyon araca ulaştıracağız.

Stratejik yüksek teknoloji çalışmalarından biri olan mikroçiplerin tasarımı, üretimi ve ticarileştirilmesi için İstanbul ve Ankara illeri başta olmak üzere özel şubeyi çok yıllı olarak destekleyeceğiz. Çip tasarımı alanındaki insan kaynağı havuzunu geliştirmek için altyapı, lisans, prototip üretimi ve işçi geliştirme alanlarında üniversiteleri güçlendireceğiz.

Uzaya fırlatmaya hazırlandığımız TÜRKSAT 6A sayesinde ülkemiz, dünyada haberleşme uydusu geliştirme kabiliyetine sahip 11 ülke arasına girecek ve bu sayede haberleşme ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacımızı karşılayacağız. ulusal araçlar.

Ay Görevi kapsamında insansız uzay aracımızın tasarım ve üretimini tamamlayarak bu görevde kullanılacak hibrit yakıtlı, özgün ve milli uzay roketi motorunu geliştireceğiz.

Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevi kapsamında bir Türk vatandaşını bilim göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderme işini tamamlayacağız.

Siyasi Partiler Hukuku

Katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla “Yasama Reformu”Biz yapacağız.

Siyasi Partiler Kanunu’nu liberal bir anlayışla ve çerçeve kanun şeklinde yenileyeceğiz.

Seçim kanunlarının mevzuattaki dağınık görünümüne son vereceğiz ve bu konuda temel bir kanun çıkaracağız.

Kamu görevine ilk kez yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği durumlar dışında mülakat usulünü kaldıracağız ve atamaları yazılı sınav sonucuna göre yapacağız. Belirli sayıda vatandaşın kanun teklifi sunmasını veya kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasını sağlayacak Halk Teşebbüsü ile katılımı güçlendireceğiz.

Dijital oylama ve müzakere prosedürleri geliştirerek “e-demokrasi”Platformu oluşturacağız.

İnsan hakları

Siyasi parti kapatma davalarının açılması ve kararın uygulanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iznine bağlı olacağız.

Alevi vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini karşılayan politikalarımızı artırmaya devam edeceğiz.

Roman vatandaşlarımızın başta istihdam, barınma ve eğitim olmak üzere tüm sorunlarının analizini hızlandırarak her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıracağız.

Gayrimüslim vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin güvence altına alınması ve inançlarını özgürce yaşamalarının sağlanması hukukun üstünlüğü güvencesi altında olmaya devam edecektir.

İki yıl önce açıkladığımız İnsan Hakları Eylem Planını geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz.

AİHM ve BM İnsan Hakları Kurulu başta olmak üzere uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla işbirliğimizi geliştireceğiz.

Ortaklık yasasının yenilenme gerekliliklerini dikkate alarak karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde Avrupa Birliği üyelik sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz.

Tamamen milli iradeden doğan, geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü ve tamamen milletin temsilcileri tarafından hazırlanacak yeni anayasayı Türkiye yüzyılına taşıyacağız.

Adalet

Adil yargılanma hakkını tüm unsurlarıyla münhasıran ve daha ayrıntılı olarak anayasada düzenleyecek, anayasal güvenceyi güçlendireceğiz.

Soruşturmaları etkin ve eksiksiz yürüterek, delil toplama süreçlerinin duruşmalara bırakılmadan savcılık tarafından eksiksiz ve eksiksiz yürütülmesini sağlayacağız.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kolluk teşkilatı kuracağız. Bu sayede polisin isimli ve idari görevleri arasındaki ayrımı net bir şekilde belirleyeceğiz ve isimli soruşturmaların etkinliğini artıracağız.

Adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs suçunun unsurlarını genişleteceğiz ve cezasını artıracağız.

Kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı yerinde itiraz yoluna başvurarak vatandaşlarımızın haklarını arama özgürlüğünü güçlendireceğiz. Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere iki yüksek meslek komitesi daha oluşturacağız.

Coğrafi garantiyi uygulayacağız.

HSK’nın ihraç kararı dışındaki disiplin kararlarına karşı da yargının yolunu açacağız.

Hakim ve savcıların atama, nakil ve terfi sistemini objektif kriterler ve liyakat esasına göre geliştireceğiz.

İstinaf mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcıların talepleri

Belli bir süreden önce birinci derece mahkemelere atanmayacaklarının teminatını mutlaka getireceğiz.

Yüksek yargı üyeliğine seçilebilmemiz için en az 50 yaşında ve birinci sınıf olmamız ve ayrıca belirli bir mesleki kıdem kuralına sahip olmamız gerekecek.

Hakimlik ve savcılık mesleğinde emeklilik yaş sınırını yükselteceğiz.

Eğitim

“Değerler Eğitimi”ni eğitimin her kademesinde müfredata entegre eden bir yaklaşımı hayata geçireceğiz.

Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısını 2 milyona çıkaracağız.

5 milyon öğrencimize sağlanan ücretsiz öğle yemeği ekini devlet okullarımıza da yaygınlaştıracağız.

Dünyadaki gelişmeler ışığında sürekli güncellenmeye ihtiyaç duyan eğitim alanında başarının kritik unsuru öğretmenlerimizdir. Tüm öğretmenlerimiz her yıl hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.

Çocuklarımızın yetenek ve becerilerine uygun alanlara yönelimlerini güçlendirecek yeni sistemler geliştireceğiz.

Tüm okullarımızda eğitim olanaklarını yaygınlaştıracağız, velilerimizin çalışma hayatını okul programlarıyla uyumlu hale getireceğiz.

Ortaöğretim sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda bir defadan fazla yapılmasını sağlayacağız.

Bilgi üretimi ve araştırma geliştirme kapasitemizi daha da artırmak için doktora eğitimini cazip hale getirerek yıllık mezun sayımızı 9 binden 25 bine çıkaracağız.

Uluslararası öğrenci sayımızı 260 binden 1 milyona çıkararak Türkiye’yi dünyada en çok tercih edilen ilk beş ülke arasına sokacağız.

Uluslararası sıralamalarda en az 10 üniversitenin ilk 500 içinde yer almasını sağlayacağız.

Sağlık

Ek yatırımlarla yerli ve milli aşı üretim kapasitemizi daha da artıracak ve ülkemizi bu alanda değerli bir ihracatçı konumuna getireceğiz.

Sağlık turizminin gelişmesi için akreditasyon ve kontrol altyapısını güçlendireceğiz.

Yatılı bakım ve teletıp uygulamalarının kapsamını genişleteceğiz.

Aile diş hekimliği uygulamasını hayata geçireceğiz.

Palyatif bakım hizmetlerinin kapasitesini artıracağız.

haberbozuyuk.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort